Supergaming

Day: February 27, 2021

เราชนะ

เราชนะ สำหรับมาตราการล่าสุดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้ออกโครงการ เราชนะ มาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 แต่ว่าโครงการนี้ สามารถนำวงเงินมาใช้จ่ายได้เลย ไม่จำเป็นต้องเติมเงินเข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และยังมีการเพิ่มเติมในส่วนของการใช้จ่ายค่าบริการด้านตคมนาคมขนส่ง ขนส่งสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ รถไฟฟ้า ขสมก. แท๊กซี่ ตุ๊ก ๆ เป็นต้น โดยโครงการเรา ชนะ ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนจะได้รับเงินเยียวยา 7,000 บาท ตลอดโครงการ และสามาารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้กับสินค้า หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ แต่ก้มีสินค้าบางประเภทที่ไม่เข้าร่วมโครงการ คือ สลากกินแบ่งรัฐบาล หวย บุหรี่ ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

เราชนะลงทะเบียน ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 7,000 บาท 

 • ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะ จะต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งจะแบ่งออกตามกลุ่มผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เราชนะ com เช็คสิทธิ์
 • กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่เรียกกันว่า บัตรคนจน โดยประชาชนกลุ่มนี้ จะเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีประมาณ 14 ล้านคนทั่วประเทศ ระบบโอนเงินเข้าบัญชีบัตรสวัสดิการรัฐโดยอัตดนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ เงื่อนไขในการรับเงิน จะไม่ได้รับเงินรายเดือน แต่จะได้รับเปป็นรายสัปดาห์ต่อเนื่องกัน 8 สัปดาห์ จนกว่าจะครบวงเงินจำนวนเงิน 7,000 บาท จะได้เริ่มรับเงิน ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ํา วอเลท
 • ผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และผู้เข้าร่วมโครงการเที่ยวด้วยกัน ประชาชนที่เข้าร่วมทั้ง 2 โครงนี้อยู่แล้ว กระทรวงการคลังจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติที่สมควรได้รับเงินเยียวยาตามเงื่อนไขหรือไม่ โดยจะส่งข้อความให้กดรับสิทธิ์ ไม่ต้องลงทะเบียน เงื่อนไขในการรับเงินเยียวยา หากมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข และได้รับอนุมัติแล้ว เงินเยียวยาจะโอนเข้าแอพพลิคชั่นเป๋าตัง ซึ่งจะได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์ จนกว่าจะครบ 7,000 บาท สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซค์ เรา ชนะ ได้ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่มได้รับเงิน ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป เราชนะใครได้บ้าง
  • คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ จะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายของประกันสังคม (พนักงานบริษัท และพนักงานประจำ ที่มีการส่งเงินประกันสังคมทุกเดือน ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง) เราชนะ คนละครึ่ง
  •  ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้ค่าตอบแทน เราชนะ กดรับสิทธิ์
  •  ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้ได้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  •  ไม่เป็นผู้ที่พึงประเมินรายได้แล้วเกิน 300,000 บาทต่อปี ในปีภาษี 2562
  • ไม่มีเงินฝากในบัญชีรวมกันเกิน 500,000 บาท
 • กลุ่มผู้ที่ไม่มีชื่อในระบบ ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์มาก่อน ประชชนกลุ่มนี้ หากมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ เหหมือนกับกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และผู้เข้าร่วมโครงการเที่ยวด้วยกัน สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติม ผ่านเว็บไซค์ เรา ชนะ.com ได้ในวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อรับเงินเยียวยาจากโครงการ โดยมีเงื่อนไขการรับเงิน หลังจากลงทะเบียนแล้ว จะต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเปป๋าตัง โดยเงินจะโอนเข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เพื่อนำเงินไปจับจ่ายใช้สอย ซึ่งจะได้รับเงินตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 

เราชนะ ลงทะเบียน แอพพลิเคชั่น เป๋าตัง

 • ใช้จ่าย G – wallet สำหรับใช้สิทธิตามมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ ภายใต้โครงการต่าง ๆ เช่ย เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เราชนะ 
 • สแกน QR Code เพื่อชำระเงินจาก  G – wallet เพื่อใช้จ่ายตามสิทธิโครงการ 
 • สร้าง QR Code เพื่อเติมเงินเข้า  G – wallet เพื่อใช้จ่ายตามสิทธิโครงการ และโอน เติม จ่าย 
 • ใช้เงินจาก  G – wallet ทำรายการ โอนเงิน เติมเงิน จ่ายบิล โอนเงินพร้อมเพย์ และสแกน QR 
 • สามารถผูกบัตรเครดิต บน  G – wallet ตามสิทธิโครงการ เพื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าถุงเงินที่เขเ้าร่วมดครงการได้ 

ลงทะเบียนในโครงการเราชนะ สำหรับร้านค้า 

 • รัฐบาลได้เปิดให้ร้านค้า และผู้ประกอบการ ที่ไม่ใช่นิติบุคคล ที่ต้องการเข้าร่วมมาตราการเรา ชนะ ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซค์ เราชนะตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 หลังจากสมัครเข้าร่วมดครงการแล้ว จะต้องติดตั้งแอพพลิเคชัั่น ถุงเงิน ด้วย โดยมีขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการง่าย ๆ สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย แบบบุคคลธรรมดา และมีการสมัครแอพพลิเคชัั่น ถุงเงิน ณ สาขา ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ 
 • เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายร้านค้าที่มีรูปเจ้าของขณะประกอบกิจการ 
 • ไปพบเจ้าหน้าที่รัฐ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ) เพื่อรับแบบฟอร์ม และยืนยันการประกอบอาชีพตามเงื่อนไขโครงการ superslot
 • นำเอกสารการลงทะเบียน และใบรับรองมายื่นที่ จุดตั้งบูธกระทรวงมหาดไทย ที่ร่วมกับธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศไทย 

เกมสเปคต่ำ

เกมสเปคต่ำ
เกมสเปคต่ำ

7 เกมสเปคต่ำ ใน STEAM

ในทุกวันนี้ เกม เกมสเปคต่ำ บน PC จัดเป็นเกมบนแพลตฟอร์ม ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ขึ้นชื่อว่าเกม PC แล้ว หลายคนคงนึกถึงเกมใหญ่ ๆ ที่กินทรัพยากรแทบทุกอย่างของเครื่อง โดยเฉพาะเกม PC ใหม่ ๆ ที่เน้นความสวยงาม และรายละเอียดอันสมจริง ส่วนใหญ่ก็มาพร้อมความต้องการสเปคเครื่อง PC ที่สูงขึ้นมากกว่าเดิม

ยิ่งตัวเกมพัฒนาไปมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเรียกร้องสเปคคอมพิวเตอร์มากขึ้นเท่านั้น แต่สำหรับคนที่มีข้อจำกัดเรื่องสเปคคอมอาจกลัวว่าเราจะตามกราฟิกของเกมยุคนี้ไม่ทัน เพราะฉะนั้นในวันนี้ จะขอมาชี้ทางสว่าง สำหรับเกมเมอร์ทุกคนที่มีสเปค PC ค่อนข้างต่ำ และจะแนะนำ 7 เกม PC สเปคต่ำใน STEAM ที่เล่นได้โดยไม่ต้องซื้อคอมใหม่

1.DEADLIGHT

deadlight

 Deadlight เป็นเกมแนวผจญภัยไขปริศนาที่มีมุมมองแบบฉากเลื่อนด้านข้าง โดยเราจะได้เล่นเป็นตัวละครชื่อ “Randall Wayne” ที่ต้องเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้และตามหาครอบครัวที่พลัดหลงกันในช่วงเกิดซอมบี้ระบาด  โดยเราจะต้องใช้สกิลการปีนป่ายไปยังตึกรามบ้านช่อง โหลด เกม pc ส เป ค ต่ํา ฟรี และต้องคอยแก้ปัญหาไปในแต่ละฉากเพื่อผ่านไปยังฉากหรือพื้นที่ใหม่ ๆ 

ทั้งนี้ ขนาดและความยากง่ายของแต่ละฉากจะไม่เท่ากัน การจะผ่านฉากเหล่านี้ไปได้จะต้องอาศัยการสังเกตสิ่งของหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในฉาก  นอกจากนี้ อาวุธที่มีให้ในเกมก็มีเพียง 4 ชนิดได้แก่ ขวาน ปืนพก ปืนลูกซอง และหนังสติ๊ก นั่นทำให้ตัวเกมเน้นการหลบหลีกเอาตัวรอดมากกว่าการเดินดุ่ย ๆ เข้าไปฟาดฟันกับเหล่าซอมบี้ 

2.REMEMBER ME

remember me

Remember Me คือ เกม เกมสเปคต่ำ แอคชั่นในมุมมองบุคคลที่สาม จากค่าย Capcom เนื้อเรื่องกล่าวถึงโลกอนาคตไซไฟแนวเดียวเกมยักษ์ใหญ่อย่าง “ไซเบอร์พังก์” แม้ตัวเกมจะไม่ได้มีกราฟฟิกที่โดดเด่นสมจริงเทียบเท่าเกมใหญ่ ๆ แต่ฉากของเมือง “นีโอปารีส” ซึ่งเป็นพื้นหลังของเกม ไม่ว่าจะเป็นสลัมแสนโสโครกไปหรือตึกสูงระฟ้า ก็ยังคงให้ความรู้สึกสวยงามและสมจริงหากเทียบกับขนาดของตัวเกม 

ในส่วนระบบการเล่นก็ไม่ได้ยุ่งยาก เนื่องจากเป็นเกมแอคชั่นมุมมองบุคคลที่สาม เน้นการโจมตีเป็นคอมโบ โดยผู้เล่นจะต้องกดใช้ท่าการโจมตี การหลบหลีก และการสวนกลับเพื่อต่อสู้กับศัตรู รวมไปถึงยังมี “อาวุธ” ประเภทต่าง ๆ ทั้งอาวุธระยะใกล้และระยะไกลให้ได้เลือกใช้ เกมสเปคต่ํา โน๊ตบุ๊ค นอกจากนี้ ตัวเกมยังออกแบบภารกิจต่าง ๆ ที่ผู้เล่นจะต้องใช้สกิลการปีนป่ายไปตามตึกสูงเพื่อลอบเข้าไปทำภารกิจ  เมื่อนำองค์ประกอบทั้งหมดนี้ใส่รวมเข้าไปด้วยกันแล้ว ทำให้ Remember Me เป็นเกมสเปคต่ำที่เล่นได้เพลิน ๆ อย่างแน่นอน

3.DESOLATE

desolate

DESOLATE คือเกมแนวแอคชั่น-เอาชีวิตรอดมุมมองบุคคลที่หนึ่งจากค่ายเกมสัญชาติรัสเซีย โดยเราจะต้องเล่นเป็นหนึ่งในอาสาสมัครที่ถูกส่งไปยังเกาะกรานิชนี่ (Granichny) ของสหภาพโซเวียตในยุค 1980s เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับต่าง ๆ ก่อนที่จะพบว่าบนเกาะนั้นเป็นไปด้วยอันตรายจนต้องเอาชีวิตรอด  เรียกได้ว่าตัวเกมออกแบบมาให้เราได้ออกสำรวจแผนที่ในแบบ Open World คือ ไปที่ไหนก็ได้ มีทั้งกลางวันกลางคืน ตลอดจนสภาพอาการแบบต่าง ๆ ทั้งฝนตก เกม ส เป ค ต่ํา โน๊ ต บุ๊ค หิมะตก แดดออก โดยเราจะต้องทำภารกิจทั้งที่เป็นเควส

หลักเพื่อคลี่คลายเนื้อเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นบนเกาะแห่งนี้ ส่วนภารกิจย่อยหรือเควสรองขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่าจะทำหรือไม่ทำก็ได้  นอกจากนี้ เราจะต้องคอยดูค่าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความหิว อุณหภูมิ และค่า HP ของเราอยู่ตลอดเวลา ซึ่งกิจกรรมที่เราต้องทำเพื่อผยุงค่าเหล่านี้ได้แก่ เกม spec ต่ํา การหาอาหาร การประกอบอาหาร การดื่มน้ำ หรือแม้แต่การสูบบุหรี่

4.SPYPARTY

spyparty

สำหรับ SpyParty คือเกมแนวสายลับจับสายลับ โดยเราจะต้องรับบทเป็น Spy และ Sniper โดยทั้ง 2 บาทจะมีภารกิจต่างกัน ในบทบาทของ Spy เราจะต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของคนที่มาในงานปาร์ตี้และสืบค้นข้อมูลลับบางอย่าง ขณะเดียวกันเราก็ต้องทำตัวกลมกลืนกับแขกในงานเพื่อไม่ให้ถูก Sniper ซุ่มยิงจากระยะไกล slot online มือถือ ส่วนบทบาทของ Sniper นั้น เราจะต้องสังเกตพฤติของคนในงานจากระยะไกลเพื่อหาตัว Spy ที่แฝงตัวเข้ามาในงานปาร์ตี้ เมื่อพบตัวแล้ว Sniper จะต้องซุ่มยิง Spy จากระยะไกล โดยกระสุนมีเพียง 1 นัดเท่านั้น เรียกว่าหมดสิทธิ์ใช้วิธียิงมั่วหรือเดาสุ่มเลยทีเดียว

5.SHADOW TACTICS: BLADES OF THE SHOGUN

shadow tactics

Shadow Tactics: Blades of the Shogun คือ เกมแนววางแผนมุมมองจากบ้านบน โดยผู้เล่นจะต้องวางแผนและใช้กลยุทธต่าง ๆ เพื่อนำพาเหล่านินจาหลบหลีกทหารเวารยามเข้าไปลอบสังหารเป้าหมายตามภารกิจที่ได้รับ  ทั้งนี้ ผู้เล่นจะมีนินจา 5 ตัวต่อ 1 ภารกิจ  แน่นอนว่า ทวิตเตอร์ ยูนิตทหารที่เราจะต้องต่อกรด้วยนั้นมีกำลังมากกว่าหลายเท่า เราจึงจะต้องใช้อุปนิสัยและสกิลของนินจาที่แตกต่างกัน รวมไปถึงใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม เช่น เงา ต้นไม้ อาคาร ที่กำบังต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธวิธีและแผนการที่เราใช้  เรียกได้ว่าตัวเกมเพียงแค่กำหนดเป้าหมายที่เราต้องสังหาร ส่วนวิธีการที่ใช้นั้นมีเพียงเราที่เป็นคนกำหนด

6.PORTAL 2

portal2

Portal 2 คือ เกมแนวไซไฟไขปริศนามุมมองบุคคลที่หนึ่ง ตัวเกมดำเนินเรื่องต่อจากภาคแรก โดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็น “Chell” ตัวทดลองที่ถูกจับใส่ไว้ในเครื่องจำศีลนับร้อยปี เมื่อเธอตื่นขึ้นก็ได้พบกับ “Wheatley” คอมพิวเตอร์ AI ของสถานีวิจัย ทั้งคู่เผลอไปปลุก “GLaDOS” ให้ฟื้นกลับมาโดยไม่ได้ตั้งใจ Chell และ Wheatley จึงต้องหาทางหลบหนีออกจากสถานีวิจัยเป็นครั้งที่สอง  ทั้งนี้ ตัวเกมไม่ได้เป็นเกมแอคชันต่อสู้ แต่เป็นเกมที่ต้องใช้ความคิดเพื่อแก้ปัญหาและผ่านไปยังด่านต่อ ๆ ไป แต่ความยากของตัวเกมจัดอยู่ในระดับ “ยากมาก” เลยทีเดียว ดังนั้นผู้เล่นจึงต้องคอยสังเกตคำใบ้เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกมแทรกไว้ตามเส้นทางให้เราได้ปวดหัว นอกจากนี้ฉากส่วนใหญ่ยังเป็นฉากในตึกหรือในอาคารต่าง ๆ ที่ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยงามอีกด้วย

7.SAS: ZOMBIE ASSAULT 4

zombie assault4

SAS: Zombie Assault 4 คือ เกมแอคชั่นมุมมองด้านบน ภาพและระบบการเล่นแม้จะไม่ได้แปลกใหม่ แต่ผู้เล่นจะต้องรับบทเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษต่อกรกับเหล่าซอมบี้จำนวนมหาศาล โดยมีภารกิจต่าง ๆ ทั้งเควสหลักและเควสรอง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปช่วยเหลือบุคคลสำคัญ การค้นหาผู้รอดชีวิต การค้นหาวัคซีน ฯลฯ  โดยตัวเกมมีทั้งแบบ slotxo Single Player และแบบ Multi Player ทำให้ SAS: Zombie Assault 4 ถือเป็นเกมสเปคต่ำที่เล่นแก้เบื่อได้แบบเพลิน ๆ แถมเข้ากันกับสถานการณ์โรคระบาดอย่างในปัจจุบันอีกด้วย