Supergaming

เราชนะ

เราชนะ สำหรับมาตราการล่าสุดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้ออกโครงการ เราชนะ มาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 แต่ว่าโครงการนี้ สามารถนำวงเงินมาใช้จ่ายได้เลย ไม่จำเป็นต้องเติมเงินเข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และยังมีการเพิ่มเติมในส่วนของการใช้จ่ายค่าบริการด้านตคมนาคมขนส่ง ขนส่งสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ รถไฟฟ้า ขสมก. แท๊กซี่ ตุ๊ก ๆ เป็นต้น โดยโครงการเรา ชนะ ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนจะได้รับเงินเยียวยา 7,000 บาท ตลอดโครงการ และสามาารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้กับสินค้า หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ แต่ก้มีสินค้าบางประเภทที่ไม่เข้าร่วมโครงการ คือ สลากกินแบ่งรัฐบาล หวย บุหรี่ ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

เราชนะลงทะเบียน ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 7,000 บาท 

 • ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะ จะต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งจะแบ่งออกตามกลุ่มผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เราชนะ com เช็คสิทธิ์
 • กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่เรียกกันว่า บัตรคนจน โดยประชาชนกลุ่มนี้ จะเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีประมาณ 14 ล้านคนทั่วประเทศ ระบบโอนเงินเข้าบัญชีบัตรสวัสดิการรัฐโดยอัตดนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ เงื่อนไขในการรับเงิน จะไม่ได้รับเงินรายเดือน แต่จะได้รับเปป็นรายสัปดาห์ต่อเนื่องกัน 8 สัปดาห์ จนกว่าจะครบวงเงินจำนวนเงิน 7,000 บาท จะได้เริ่มรับเงิน ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ํา วอเลท
 • ผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และผู้เข้าร่วมโครงการเที่ยวด้วยกัน ประชาชนที่เข้าร่วมทั้ง 2 โครงนี้อยู่แล้ว กระทรวงการคลังจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติที่สมควรได้รับเงินเยียวยาตามเงื่อนไขหรือไม่ โดยจะส่งข้อความให้กดรับสิทธิ์ ไม่ต้องลงทะเบียน เงื่อนไขในการรับเงินเยียวยา หากมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข และได้รับอนุมัติแล้ว เงินเยียวยาจะโอนเข้าแอพพลิคชั่นเป๋าตัง ซึ่งจะได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์ จนกว่าจะครบ 7,000 บาท สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซค์ เรา ชนะ ได้ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่มได้รับเงิน ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป เราชนะใครได้บ้าง
  • คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ จะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายของประกันสังคม (พนักงานบริษัท และพนักงานประจำ ที่มีการส่งเงินประกันสังคมทุกเดือน ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง) เราชนะ คนละครึ่ง
  •  ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้ค่าตอบแทน เราชนะ กดรับสิทธิ์
  •  ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้ได้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  •  ไม่เป็นผู้ที่พึงประเมินรายได้แล้วเกิน 300,000 บาทต่อปี ในปีภาษี 2562
  • ไม่มีเงินฝากในบัญชีรวมกันเกิน 500,000 บาท
 • กลุ่มผู้ที่ไม่มีชื่อในระบบ ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์มาก่อน ประชชนกลุ่มนี้ หากมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ เหหมือนกับกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และผู้เข้าร่วมโครงการเที่ยวด้วยกัน สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติม ผ่านเว็บไซค์ เรา ชนะ.com ได้ในวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อรับเงินเยียวยาจากโครงการ โดยมีเงื่อนไขการรับเงิน หลังจากลงทะเบียนแล้ว จะต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเปป๋าตัง โดยเงินจะโอนเข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เพื่อนำเงินไปจับจ่ายใช้สอย ซึ่งจะได้รับเงินตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 

เราชนะ ลงทะเบียน แอพพลิเคชั่น เป๋าตัง

 • ใช้จ่าย G – wallet สำหรับใช้สิทธิตามมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ ภายใต้โครงการต่าง ๆ เช่ย เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เราชนะ 
 • สแกน QR Code เพื่อชำระเงินจาก  G – wallet เพื่อใช้จ่ายตามสิทธิโครงการ 
 • สร้าง QR Code เพื่อเติมเงินเข้า  G – wallet เพื่อใช้จ่ายตามสิทธิโครงการ และโอน เติม จ่าย 
 • ใช้เงินจาก  G – wallet ทำรายการ โอนเงิน เติมเงิน จ่ายบิล โอนเงินพร้อมเพย์ และสแกน QR 
 • สามารถผูกบัตรเครดิต บน  G – wallet ตามสิทธิโครงการ เพื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าถุงเงินที่เขเ้าร่วมดครงการได้ 

ลงทะเบียนในโครงการเราชนะ สำหรับร้านค้า 

 • รัฐบาลได้เปิดให้ร้านค้า และผู้ประกอบการ ที่ไม่ใช่นิติบุคคล ที่ต้องการเข้าร่วมมาตราการเรา ชนะ ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซค์ เราชนะตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 หลังจากสมัครเข้าร่วมดครงการแล้ว จะต้องติดตั้งแอพพลิเคชัั่น ถุงเงิน ด้วย โดยมีขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการง่าย ๆ สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย แบบบุคคลธรรมดา และมีการสมัครแอพพลิเคชัั่น ถุงเงิน ณ สาขา ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ 
 • เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายร้านค้าที่มีรูปเจ้าของขณะประกอบกิจการ 
 • ไปพบเจ้าหน้าที่รัฐ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ) เพื่อรับแบบฟอร์ม และยืนยันการประกอบอาชีพตามเงื่อนไขโครงการ superslot
 • นำเอกสารการลงทะเบียน และใบรับรองมายื่นที่ จุดตั้งบูธกระทรวงมหาดไทย ที่ร่วมกับธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศไทย