Supergaming

สยามกีฬา

สยามกีฬา ราย วัน ฟุตบอล

สยามกีฬา 01

สยามกีฬา บริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มีชื่อเดิมว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามสปอร์ตพับลิชชิง และ บริษัท สยามสปอร์ตพรินติง จำกัด หรือที่รู้จักกันในชื่อทางการค้าว่า สยามกีฬารายวัน เป็นผู้ประกอบกิจการสื่อสารมวลชน ประเภทกีฬา และสันทนาการหลายชนิดหลายอย่างคือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อประสม (Multimedia) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดย ระวิ โหลทอง อดีตหัวหน้าข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เริ่มจัดพิมพ์นิตยสารกีฬาสยามขึ้นเป็นฉบับแรก และมีนิตยสารสตาร์ซอคเก้อร์รายสัปดาห์กับหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่บริษัทฯ ปัจจุบันมีวิลักษณ์โหลทอง บุตรชายของระวิ เป็นประธานกรรมการ

สยามกีฬา 02

ประวัติ

เมื่อปี พ.ศ. 2516 ระวิ โหลทอง ได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าข่าวกีฬา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจากนั้นได้ขอ จดทะเบียนก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามสปอร์ต พับลิชชิง (อังกฤษ: Siam Sport Publishing Partnerships Limited) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 500,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจจัดพิมพ์นิตยสารกีฬา และรับจ้างผลิตงานพิมพ์ทั่วไป ปัจจุบัน หจก.สยามสปอร์ตพับลิชชิง สยาม กีฬา แม้ยังเปิดทำการอยู่แต่ก็มิได้ประกอบกิจการใดอีก

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2525 นายระวิ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนดำเนินกิจการ บริษัท สยามสปอร์ตพรินติง จำกัด (อังกฤษ: Siam Sport Printing Company Limited) สยามกีฬาเพื่อรับโอนกิจการเดิมของ หจก.สยามสปอร์ตพับลิชชิง ที่ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ บจก.สยามสปอร์ตพรินติงยังรับจ้างผลิต งานพิมพ์ทุกประเภท เช่น โปสเตอร์, แผ่นพับ, แบบฟอร์มต่างๆ ตลอดจนหนังสือของสำนักพิมพ์อื่นด้วย

ปี พ.ศ. 2533 ถือเป็นปีที่เครือสยามสปอร์ต ดูสยามกีฬา มีพัฒนาการมากที่สุดปีหนึ่ง โดยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ นายระวิ ยื่นขอจดทะเบียน บริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยรับโอนกิจการและทรัพย์สินทั้งหมด ของ บจก.สยามสปอร์ตพรินติง สยามกีฬาซึ่งประกอบด้วยเครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งใบอนุญาตออกหนังสือ มาดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จากนั้นในเดือนสิงหาคม บจก.สยามสปอร์ตซินดิเคท เข้าซื้อที่ดินจำนวน 5.5 ไร่ บริเวณถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 5 เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารสำนักพิมพ์โรงพิมพ์ และโกดังเก็บสินค้าในอนาคต

ทั้งนี้ บจก.สยามสปอร์ตซินดิเคท สยามกีฬามีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกที่ 5,000,000 บาท ต่อมาราวเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2533 บจก.สยามสปอร์ตซินดิเคทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50,000,000 บาท เพื่อขยายกำลังการผลิตในส่วนเครื่องจักร และในช่วงใกล้เคียงกันนี้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าถือหุ้นร่วมในสัดส่วนร้อยละ 8 ด้วย ต่อมาในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 บจก.สยามสปอร์ตซินดิเคท สยามกีฬาเริ่มดำเนินธุรกิจนำเข้าสินค้าที่ระลึกจากสโมสรฟุตบอลในประเทศอังกฤษ เพื่อจำหน่ายในประเทศไทยซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นการเปิดร้านสตาร์ซอคเก้อร์ เพื่อจำหน่ายสินค้าเหล่านี้โดยเฉพาะด้วย

จากนั้น ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 เครือสยามสปอร์ตปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ โดยนำ บจก.สยามสปอร์ตซินดิเคท สยามกีฬาเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาและสันทนาการเท่านั้น และแยกธุรกิจอื่นๆ ออกไปเป็นบริษัทลูกเพื่อแบ่งแยกกิจการอย่างชัดเจน เช่น ธุรกิจรับจ้างผลิตงานพิมพ์ทั้งภายในและภายนอกเครือใช้ชื่อบริษัทว่า

บริษัท กิเลนการพิมพ์ จำกัด (เปลี่ยนชื่อมาจาก บจก.สยามสปอร์ตพรินติง) ซึ่งนายระวิ เป็นผู้ถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียน,

ธุรกิจนำเข้าเพื่อค้าปลีกสินค้าที่ระลึกเกี่ยวกับกีฬาจากต่างประเทศ มี บริษัท วรรคสรโปรโมชั่น จำกัด ดำเนินกิจการ, ถือลิขสิทธิ์รายการกีฬาเพื่อบันทึกลงสื่อต่างๆเพื่อจัดจำหน่ายโดย บริษัท สปอร์ตสแอนด์เลเซอร์โปรโมชั่น จำกัด เป็นต้น

บริษัทในเครือสยามสปอร์ต

บริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มธุรกิจกีฬา และสันทนาการมีกิจการหลักคือผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ประเภทกีฬา ทั้งหนังสือพิมพ์และนิตยสารมากกว่า 10 ฉบับ รวมถึงเว็บไซต์สยามสปอร์ต สยามกีฬานอกจากนั้นยังเป็นบริษัทแม่ของธุรกิจประเภทบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด อันประกอบด้วยห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามสปอร์ตพับลิชชิงซึ่งมิได้ดำเนินธุรกิจใดๆ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2525

  • บริษัทสยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม: บริษัทสยามอินเตอร์คอมิกส์ จำกัด) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายหนังสือประเภทต่างๆ
  • ผลิตรายการวิทยุ (สปอร์ตเรดิโอ)
  • รายการโทรทัศน์ (เอสเอ็มเอ็มทีวี) ประเภทกีฬาตลอด 24 ชั่วโมง
  • เครือข่ายร้านค้าปลีกและค้าส่งหนังสือ รับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์ทุกประเภท เป็นต้น (เว็บไซต์) บริษัทสยามปรินต์ จำกัด (ชื่อเดิม: บริษัทสยามสปอร์ตปรินติง จำกัด และ บริษัทกิเลนการพิมพ์ จำกัด) ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์และผลิตสิ่งพิมพ์ครบวงจร (เว็บไซต์)
  • บริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชัน จำกัด (ชื่อเดิม: บริษัทสปอร์ตสแอนด์เลเซอร์โปรโมชัน จำกัด) ดำเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ (สยามกีฬาทีวี, สตาร์ซอคเก้อร์ทีวี และ ฟุตบอลสยามทีวี)ประเภทกีฬาตลอด 24 ชั่วโมง (เว็บไซต์)
  • บริษัท สยามสปอร์ต บุ๊กส์ จำกัด (ชื่อเดิม: บริษัทก.สัมพันธ์บุ๊กส์ จำกัด) ดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายนิตยสารและหนังสือพกพา (Pocket Book) ประเภทต่างๆ (เว็บไซต์)

สยามกีฬา siamsport

  • บริษัทสยามสปอร์ตออแกไนเซอร์ จำกัด (ชื่อเดิม: บริษัทสปอร์ตส 2002 จำกัด และ บริษัทสยามสปอร์ตมีเดียแมเนจเมนท์ จำกัด) ดำเนินธุรกิจรับจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท บริหารงานและจัดหาโฆษณาให้แก่สื่อในเครือสยามสปอร์ต
  • บริษัทอินสไพร์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ ผู้รับจัดงานประกวด และผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภทบันเทิง (เว็บไซต์), บริษัทสยามดารา จำกัด ดำเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์และนิตยสารประเภทบันเทิง (เว็บไซต์)

และ บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการข้อมูลข่าวสารประเภทกีฬาบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วน บริษัทวรรคสร โปรโมชัน จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าประเภทกีฬานั้น บมจ.สยามสปอร์ตซินดิเคท จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมด ไปตั้งแต่ พ.ศ. 2542

บทความที่น่าสนใจ : pgslot-game